Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.»

Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:30

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Ελληνικά
Χρήσιμο Υλικό: