Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία της ΚΕΕΕ με έκτακτο προσωπικό και εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Κοινοτικού Έργου "CLUSTERPOLISEE"