Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση των ΟΠΣ των Επιμελητηρίων και υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία & διεξαγωγή των Επιμελητηριακών Εκλογών 2017»