Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το δίκτυο BRIS»