Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΠΣ ΓΕΜΗ»