Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο "Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας"

Χρήσιμο Υλικό: