Γενική Συνέλευση της ΚΕΕ στη Πρέβεζα 13 – 14 Μαΐου 2016

Στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με κύριο θέμα την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της ΚΕΕΕ για το έτος 2015