Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΠΣ ΓΕΜΗ και του συστήματος διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το δίκτυο BRIS»