Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΠΣ ΓΕΜΗ και Αναβάθμιση του ΠΣ ΥΜΣ της ΚΕΕΕ»

Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, 13:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, 13:30
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα