Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

Α’ Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος: ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΩΤΣΟΣ

Δ’ Αντιπρόεδρος: ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ε΄ Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Γενικός Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ

Οικονομικός Επόπτης: ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ελληνικά