Εισαγωγή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου

presidentΣτο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η ελληνική οικονομία ακροβατεί για μια ακόμη φορά ανάμεσα στην ύφεση και στην ανάπτυξη. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, στη διάρκεια των οποίων το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε σχεδόν κατά 25%, η οικονομία θα μπορούσε να κινηθεί και πάλι σε θετικό έδαφος.

Ωστόσο, η πορεία προς την ανάκαμψη είναι κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη και η νέα κυβέρνηση της χώρας το 2015 θα πρέπει να λάβει γενναία αναπτυξιακά μέτρα. Η επούλωση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης προϋποθέτει αύξηση και όχι απλώς αναδιανομή του εθνικού πλούτου. Προϋποθέτει μια ανταγωνιστική οικονομία, η οποία παράγει, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας οικονομίας, απαιτεί με τη σειρά της μικρότερη φορολογική επιβάρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λιγότερη κρατική παρέμβαση στις αγορές, απλούστερα θεσμικά πλαίσια, αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα επανειλημμένα έχει υποβάλει υπομνήματα με τις θέσεις και τις απόψεις της που στοχεύουν στην αναστροφή της ύφεσης, στην επιστροφή στην ανάπτυξη με στόχο την παραγωγή πλούτου, αλλά και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Μέχρι τώρα, κάποιες από τις προτάσεις έχουν εισακουστεί. Μένουν όμως πολλές που μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων θα συνεχίσει να συμβάλει στον εθνικό στόχο της ανάπτυξης υπηρετώντας πάντοτε με συνέπεια τον γνωμοδοτικό της ρόλο αλλά και το ρόλο του συμβούλου της εκάστοτε κυβέρνησης, καταθέτοντας εποικοδομητικές προτάσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας μας. Ταυτόχρονα, τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις-μέλη τους με ακόμη περισσότερες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με νέους θεσμούς και εργαλεία επιχειρηματικότητας, με προγράμματα επιμόρφωσης, με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τις επιχειρήσεις-μέλη για τη διαμόρφωση μιας νέας επιμελητηριακής κουλτούρας.

Undefined