Οικονομική Έρευνα του Ευρωεπιμελητηρίου για το έτος 2010

Περιεχόμενα

Η Ελλάδα σε αριθμούς
Κύρια ευρήματα
Οικονομικοί Δείκτες
Έσοδα από συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων
Έσοδα από πωλήσεις στην Ελλάδα
Έσοδα από πωλήσεις στο εξωτερικό
Εργαζόμενοι
Επενδύσεις
Πίστη στην επιχείρηση
Μεθοδολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χρήσιμο Υλικό: