ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Συνδυαστική αξιοποίηση και αποδοτικότητα των έργων “ETIS” και “Talia”»