Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου για την εκπόνηση «Μελέτης Μέτρησης Οικονομικών - Επιχειρηματικών Δεικτών και Εξαγωγικού Προσανατολισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Χρήσιμο Υλικό: