ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:30 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 10:00 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Δεκεμβρίου 2016, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 19 Δεκεμβρίου 2016, 10:30 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:30 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Σελίδες