ΕΡΕΥΝΕΣ

Γλώσσα Ελληνικά Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) επιβραδύνθηκε από το 4% το 2007 στο 2,9% το 2008 & αναμένεται να μειωθεί κατά 4,6% το 2010 & κατά 3,8% για το 2011.

Γλώσσα Ελληνικά Το Επιχειρηματικό Κλίμα στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες κατά το Έτος 2008 Ευρωπαϊκή Ανάλυση - 15η έκδοση

Γλώσσα Ελληνικά Προλογίζει ο κος Πρόεδρος της ΚΕΕ: «H έρευνα αυτή που φέρει τον τίτλο : «Το επιχειρηματικό κλίμα στις περιφέρειες της Ευρώπης κατά το έτος 2007», συντάσσεται από το Ευρωεπιμελητήριο με τη συνδρομή των Επιμελητηρίων της κάθε χώρας. Στη χώρα μας η Κ.Ε.Ε.Ε. προετοίμασε την εθνική μελέτη - σε συνεργασία με την εταιρία TNS-ICAP AE, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η έρευνα - η οποία στη συνέχεια συμπλήρωσε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή..