ΕΡΕΥΝΕΣ

Γλώσσα Ελληνικά Προλογίζει ο κος Πρόεδρος της ΚΕΕ: «H έρευνα αυτή που φέρει τον τίτλο : «Το επιχειρηματικό κλίμα στις περιφέρειες της Ευρώπης κατά το έτος 2007», συντάσσεται από το Ευρωεπιμελητήριο με τη συνδρομή των Επιμελητηρίων της κάθε χώρας. Στη χώρα μας η Κ.Ε.Ε.Ε. προετοίμασε την εθνική μελέτη - σε συνεργασία με την εταιρία TNS-ICAP AE, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η έρευνα - η οποία στη συνέχεια συμπλήρωσε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή..

Σελίδες