ClusterPoliSEE

lactimed

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) συμμετέχει στο έργο «Smarter Cluster Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας South East Europe Transnational Programme και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 του προγράμματος με σκοπό την «διευκόλυνση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επόμενη δεκαετία, η Ευρώπη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Αντίστοιχα, ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος «South East Europe» συνίσταται στην αναβάθμιση της διαδικασίας εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη συνοχή, στη σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα μέσω της ανάπτυξης διακρατικών εταιρικών σχέσεων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το έργο «ClusterPoliSEE» έχοντας ένα «κοινό όραμα» επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στη μελλοντική ανάπτυξη της NA Ευρώπης ως περιοχής καινοτομίας, στη διευκόλυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης, στην αναβάθμιση της ολοκλήρωσης και των οικονομικών σχέσεων, αποσκοπώντας παράλληλα και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Βασικό μέρος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αποτελεί τον μηχανισμό εκμάθησης πολιτικών δημιουργίας cluster στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ClusterPoliSEE αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα των ενεργειών των εταίρων τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής του έργου, όσο και μελλοντικά.

H πλατφόρμα είναι ένα συνεργατικό εργαλείο μάθησης και παροχής πληροφοριών, διαθέσιμο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών cluster και σε κάθε ενδιαφερόμενο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να προσφέρει την προοπτική για επέκταση σε ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη αυτού του πολυλειτουργικού μέσου με σκοπό να μάθουν από τους μηχανισμούς πολιτικής που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και για τη δημιουργία ενός συνεργατικού πλαισίου, όπου η χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών cluster μπορεί να βελτιωθεί.


Στόχος της πλατφόρμας

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών cluster στη ΝΑ Ευρώπη μέσω συνεργατικής μάθησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων χάραξης σχετικών πολιτικών εξερευνώντας την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας και χρησιμοποιώντας διαδικτυακή υποστήριξη για αμοιβαία μάθηση.

Η πλατφόρμα εκμάθησης είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης για τη δημιουργία και υλοποίηση πολιτικών cluster που καλύπτει και τις 11 χώρες που συμμετέχουν στο έργο και συμπεριλαμβάνει όλες τις θεσμικές, οργανωτικές, σχεδιαστικές και εφαρμοστικές πτυχές της δημιουργίας βιώσιμων cluster στη ΝΑ Ευρώπη. Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανατροφοδότηση από και προς τις δημόσιες αρχές και τους φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν σε πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με τα cluster σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.


Λειτουργία της πλατφόρμας

Ο σχεδιασμός (το επιχειρησιακό σχέδιο και η λειτουργική αρχιτεκτονική) της πλατφόρμας είναι απλός στη χρήση και παρέχει ασφαλή on-line πρόσβαση των χρηστών μέσα από την φόρμα εγγραφής. Επιπλέον, η πλατφόρμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένο λογισμικό, παρέχοντας λύσεις για διαχείριση εγγράφων και περιεχομένου, δημιουργία και λειτουργία εικονικών ομάδων εργασίας και εργαλείων intranet για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Οι χρήστες της πλατφόρμας υποστηρίζονται από σχετικές βάσεις δεδομένων και μηχανή αναζήτησης για τα cluster και σχετικές πολιτικές για την Καινοτομία, οι οποίες επιτρέπουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με:

  • Kαινοτομία / έρευνα & τεχνολογία
  • Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης clusters
  • Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των clusters
  • Χρηματοδότηση των clusters
  • Clusters και Περιφερειακή εξειδίκευση (Smart Specialization)
  • Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας

Η πλατφόρμα επίσης φιλοξενεί τα τελικά παραδοτέα του έργου, αποτελέσματα, ενδιαφέροντα έγγραφα και αρχεία, βάση δεδομένων των οικείων θεσμικών οργάνων, παρέχοντας τεχνογνωσία για πολιτικές clustering στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, προβλέπει ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις, εργαστήρια και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.


Το εκπαιδευτικό πακέτο

Το εκπαιδευτικό πακέτο που αφορά στις Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization Strategies - S3) αποβλέπει στην ενίσχυση της ικανότητας των εταίρων για την προετοιμασία και διαχείριση σχετικών στρατηγικών για την ανάπτυξη cluster επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι να λειτουργούν ως «διαμεσολαβητές».

Τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης αναφέρονται σε:

  • Εμβάθυνση της έννοιας της Ευφυούς Εξειδίκευσης, αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών σε περιφερειακό επίπεδο, ανάπτυξη και υλοποίηση Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης, υποστήριξη των clusters για την επίτευξη των στόχων της Ευφυούς Εξειδίκευσης.
  • Βελτίωση της χάραξης πολιτικών για τα cluster δηλ. ανάλυση χρηματοπιστωτικών μέσων και κινήτρων που απαιτούνται για την βιωσιμότητα των cluster, δικτυώσεων και συνεργειών μεταξύ εθνικών/περιφερειακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για τα cluster. Επίσης, οι εκπαιδευτικές δράσεις του ClusterPoliSEE εστιάζουν στην ανάλυση μηχανισμών για την συγχρηματοδότηση cluster από τον ιδιωτικό τομέα (καλές πρακτικές), μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των σχετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προσεγγίσεων. Τέλος, αναλύεται η αναγκαιότητα για την ενίσχυση της συνεργασίας των cluster σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.clusterpoliseeS3.eu

Τέλος, στις 22 Νοεμβρίου 2013, το Πανεπιστήμιο του Novi Sad υποδέχτηκε την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τους λοιπούς 24 εταίρους του έργου ClusterPoliSEE (από Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία) στο ενδιάμεσο εργαστήριο που διοργάνωσε με τίτλο «Οι πολιτικές cluster στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» και έλαβε χώρα στο Novi Sad της Σερβίας.

Πέραν της ευρύτερης διάχυσης των βασικών ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του έργου, στόχο του εργαστηρίου αποτέλεσε η ανταλλαγή σχετικών γνώσεων και εμπειριών για τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών ανάπτυξης και ενδυνάμωσης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία διαβούλευσης και δικτύωσης για την αντιμετώπιση των κοινών αναγκών και μελλοντικών προκλήσεων ανάπτυξης και στήριξης των συνεργατικών σχηματισμών υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτει την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.clusterpoliseeS3.eu

Newsletter VI- Δεκέμβριος 2014

Newsletter V- Δεκέμβριος 2014

Newsletter ΙV- Οκτώβριος 2014

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Φεβρουάριος 2014

Newsletter - Νοέμβριος 2013

Newsletter - Ιούλιος 2013

Δελτίο Τύπου - 04 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - 15 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - 08 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - 20 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου - 07 Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου - 27 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου - 02 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου - 26 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου - 19 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου - 10 Απριλίου 2013

Newsletter - Μάρτιος 2013

Δελτίο Τύπου - 29 Μαρτίου 2013

Δελτίο Τύπου - 05 Μαρτίου 2013

Δελτίο Τύπου - 10 Σεπτεμβρίου 2012
Ελληνικά